| Bedminton | Tenis | Florbal | Futbal | Aerobik | Golfový trenažér |
Športový klub Cassosport Košice, združenie občanov vznikol 19. marca 1991 pod názvom Basketbalový klub Technická univerzita Košice. Poslaním klubu v rokoch 1991 až 2004 bolo pokračovať v tradícií a rozvoji basketbalového oddielu vysokoškolákov reprezentujúcich Technickú univerzitu v Košiciach, ktorý od roku 1952 do roku 1991 pôsobil v rámci telovýchovnej jednoty Slávia VŠT Košice.

Basketbalové družstvá klubu v rokoch 1991 až 2002 pôsobili v najvyšších súťažiach československej ligy neskôr slovenskej ligy a vychovali basketbalové osobnosti slovenského basketbalu.


V rokoch 1991 – 1992 sa Basketbalový klub podieľal na dostavbe všešportovej haly Cassosport vo Všešportovom areáli v Košiciach, ktorý sa stal majetkom klubu.

Od mája 1992 sa tento komplex stal miestom rozvoja športovej činnosti klubu a miestom organizovania viacerých športových podujatí, reprezentačných stretnutí v basketbale mužov Slovensko – Grécko, Slovensko – Slovinsko, v basketbale žien Slovensko – Lotyšsko, FED CUPu v tenise žien Slovensko – Švajčiarsko, ME vo vzpieraní, ME v taekwondo a mnohých iných významných športových podujatí.

11.júna 2004 na Valnom zhromaždení členov klubu došlo okrem zmeny názvu klubu na Športový klub Cassosport Košice aj k rozšíreniu činnosti športového klubu s cieľom uspokojovať mnohostranné záujmy občanov mesta Košice v oblasti telesnej kultúry a športu vytváraním podmienok pre rozvoj športu mládeže a dospelých rozvíjaním športových služieb poskytovaných športovým klubom v športovom komplexe Cassosport.
| Bedminton | Tenis | Florbal | Futbal | Aerobik | Golfový trenažér |
webdesign & software 2004 © www.bart.sk